Ergospirometri

 • Testen brukes for å skille mellom hjertesykdom, lungesykdom og dekondisjonering
 • Testen kan være til hjelp ved anginadiagnostikk
 • Testen kan si noe om prognose ved hjertesvikt

* VO₂ maks (l/min) Maksimalt oksygenopptak

* VO₂ maks (ml/kg/min)= Kondisjonstallet (aerob kapasitet)(Bjørn Dæhli hadde opp mot 95!!)

* O₂ puls (oksygenpuls): Ofte nedsatt ved kardial årsak til nedsatt arbeidskapasitet

* Anaerob terskel

* Pustereserve (Ventilatorisk reserve (normalt 20-40%)

* Ventilatorisk terskel (den belastningen der minuttventilasjonen øker eksponentielt i forhold til økningen i VO₂).       Friske, utrente mennesker når ventilatorisk terskel ved 45-60 % av VO₂ maks.

* Oksygen metning

* EKG forandringer

* Hjertefrekvensreserve

 _______________________________________________

 

 

HLBT:

HjerteLungeBelastningsTest (HLBT)

(Ergospirometri)

(Cardio-pulmonary exercise test, CPET)

 

Senteret vårt har i år 2010 gått til innkjøp av nytt apparat som kan teste hjerte- og lungefunksjonen samtidig under belastning. Testen kan
utføres enten på sykkel eller på tredemølle.

Testen er indisert bl.a. ved uklar dyspné for å finne ut om dette er
forårsaket av sykdom i lungene eller i hjertet.

Man måler maksimalt oksygenopptak, aerob kapasitet (”kondisjonstallet”), maksimal CO2 utskillelse, anaerob terskel, ventilasjon, ventilatorisk reserve, SpO2 samt flere andre parametre. 

Samtidig taes ett ordinær arbeids-EKG.

 

Hva begrenser arbeidskapasiteten ?

 

 1. Kardio-sirkulatorisk (normalt og patologisk)
 2. Ventilatorisk
 3. Hypoksemi
 4. Dekondisjonert (personer med sedat livsstil)
 5. Kardial dysfunksjon (hjertesvikt, atrieflimmer, angina pectoris, infark/koronarsykdom, medfødte hjertefeil/shunter)
 6. Bensmerter/-tretthet/-atrofi /nevromuskulære sykdommer
 7. Metabolsk/respiratorisk acidose
 8. Motivasjon 

Hvorfor henvise til HjerteLungeBelastningsTest ?

 • Vurdering av arbeidskapasitet
 • Diagnostikk ved nedsatt arbeidskapasitet

- Vurdering av enkeltfaktorers betydning

 • Anbefaling av treningsprogram / risikovurdering av trening
 • Terapi-vurdering
 • Prognosevurdering ved kronisk hjertesvikt
 • Vurdering av spesielle behov; for eksempel indikasjon for
  oksygen ved desaturering under belastning