Lungefunksjonsundersøkelse

SPIROMETRI

 • Måler lungenes belgfunksjon
 • Obstruksjon (KOLS, Astma): FEV1 nedsatt, FEV1% < 75%, PEF redusert

 • Restriktiv ventilasjonsinnskrenkning (lungefibrose, affeksjon av thorax-veggen ved kyfoskoliose):     
  FVC nedsatt (som også fører til at FEV1 er nedsatt, mens FEV1% er normal eller økt)
 • Adipositas: Redusert FRC (økt masse over brystveggen fører til økt motstand mot ekspansjon av brystkassen).
  VC redusert (økt abdominalt trykk gir dårligere arbeidsforhold for diafragma)

BODYBOX

 • Total pustemotstand (kPa*s/l)
 • Residual volum (RV) (l)
 • Total lungekapasitet (TLC) (l)
 • RV/TLC %

CO-DIFFUSJON

 • Måler diffusjonskapasiteten for oksygen fra alveolene til erytrocyttene i lungekapillærene.
 • TLCO (”transfer capasity” for CO) (mmol/min/kPa)
 • TLCO er nedsatt ved emfysem og lungefibrose og ved pulmonal hypertensjon