VI TILBYR

Undersøkelser

Ny toppavansert hjertemaskin

Vivid E95. Innkjøpt 26.06.15.
Denne gir 3D / 4D bilder. Gjør meget avanserte hjertefunksjonsmålinger!
Gjør hverdagen til en lek!

Vi tilbyr

 Kardiovaskulær utredning:

  • Ekkokardiografi med doppler
  • Arbeids-EKG (AEKG)
  • HjerteLungeBelastningstest (Ergospirometri, Vivid E95
   Cardiopulmonary Exercise Test, CPET)
  • Holter, R-test
  • 24T blodtrykk
  • Ultralyd halskar m/doppler, ultralyd bukaorta

 

Les mer: Vi tilbyr

Hjertelungebelastningstest

Ergospirometri

 • Testen brukes for å skille mellom hjertesykdom, lungesykdom og dekondisjonering
 • Testen kan være til hjelp ved anginadiagnostikk
 • Testen kan si noe om prognose ved hjertesvikt


 

Les mer: Hjertelungebelastningstest

Lungefunksjonsundersøkelse

SPIROMETRI

 • Måler lungenes belgfunksjon
 • Obstruksjon (KOLS, Astma): FEV1 nedsatt, FEV1% < 75%, PEF redusert
 • Restriktiv ventilasjonsinnskrenkning (lungefibrose, affeksjon av thorax-veggen ved kyfoskoliose):     
  FVC nedsatt (som også fører til at FEV1 er nedsatt, mens FEV1% er normal eller økt)
 • Adipositas: Redusert FRC (økt masse over brystveggen fører til økt motstand mot ekspansjon av brystkassen).
  VC redusert (økt abdominalt trykk gir dårligere arbeidsforhold for diafragma)

BODYBOXBodyboks

 • Total pustemotstand (kPa*s/l)
 • Residual volum (RV) (l)
 • Total lungekapasitet (TLC) (l)
 • RV/TLC %

CO-DIFFUSJON

 • Måler diffusjonskapasiteten for oksygen fra alveolene til erytrocyttene i lungekapillærene.
 • TLCO (”transfer capasity” for CO) (mmol/min/kPa)
  • TLCO er nedsatt ved emfysem og lungefibrose og ved pulmonal hypertensjon

Les mer: Lungefunksjonsundersøkelse

R-test

Hjerterytmeregistrering over lengre tid (R-test)

Hvis anfallene av rytmeforstyrrelser eller svimmelhetsepisoder forekommer 1-2 ganger i uken eller sjeldnere, kan det påmonteres et registreringsutstyr som bæres kontinuerlig, for eksempel i en uke.
Den tiden du har på R-testen, kan du ikke dusje. (Enheten skal ikke komme i kontakt med vann)

 

Holter-registrering


Hva er "Holter-registrering"?

"Holter-registrering" er en metode for å registrere hjerterytmen din ved hjelp av et apparat.
Holter-apparatet kan registrere og lagre hjerterytmen din i 24 timer.

Hensikten med undersøkelsen

er å finne årsak til plager som
 • hjertebank
 • urolig hjerte
 • uregelmessig puls
 • besvimelse
Det kan også være andre årsaker til at legen ønsker du skal ha denne undersøkelsen. (Førerkortattest)

Les mer: Holter-registrering

Flere artikler …

 1. Søvnregistrering