Desember 2018

Vi har ventetid på 6-7 uker på nye henvisninger
Kontroll pasienter må også belage litt ventetid.