JULI 2020

Vi har ventetid på 2-3 uker på nye henvisninger
Kontroll pasienter må også belage litt ventetid.