JANUAR 2020

Vi har ventetid på 4-5 uker på nye henvisninger
Kontroll pasienter må også belage litt ventetid.