NOVEMBER 2019

Vi har ventetid på 5-6 uker på nye henvisninger
Kontroll pasienter må også belage litt ventetid.