MARS 2020

Vi har ventetid på 3-4 uker på nye henvisninger
Kontroll pasienter må også belage litt ventetid.