Helsenorge.no for pasienter
Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no.
Ved å logge seg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan pasienter bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.