Kjernejournal:

  1. Oktober får innbyggerne i kommunene tilknyttet Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF sin kjernejournal.

    Kort om kjernejournal
    Kjernejournal er utviklet for å øke pasientsikkerheten ved at helsepersonell for rask tilgang til oppdatert og livsviktig informasjon om pasienten gjennom eget journalsystem. Uten kjernejournal er slik informasjon kun lagret lokalt på legekontor, legevakten eller det enkelte sykehus.

 

Disse opplysningene finnes i kjernejournal: Fastlege, adresse, familie, egenregistrerte kontaktpersoner og sykehistorie legemidler, besøkshistorikk på sykehus og kritisk informasjon.

Mer informasjon om kjernejournal finner du på https://helsenorge.no/kjernejournal