Samisk Legeforening ledere

  • Utskrift
Egil Utsi (første leder i Samisk Legeforening 1984) og nåværende leder Ole Mathis Hetta (valgt i 2013) måler krefter på den store konferansen om "Helsetjenester til den samiske befolkningen" i Tromsø november 2014

egil og ole mahtte