OPPDATERT 20.05.20:
Vi tar fortsatt imot pasienter til hjerteundersøkelser. Kort ventetid. Vi kan nå ta R-test, Holter og blodtrykksmålinger.
Lungeundersøkelser tar vi foreløpig ikke pga restriksjoner.

 

 

I disse dager er hele Norge, og resten av verden rammet av koronavirus.

Det er innført adgangskontroll til Sámi Klinihkka, som medfører at man må vente ved inngangspartiet til helsepersonell kommer.

Dersom pasienten oppfyller minst et av følgende kriterier skal de utsette sin time:

- Har du siste 14 dager hatt kontakt med en person som har fått påvist korona?

- Har du fått beskjed om å holde deg borte fra jobb eller fått beskjed om å være i karantene pga korona?

- Har du eller noen du bor sammen med luftveisplager som hoste eller tungpusthet?

- Har du eller noen du bor sammen med hatt nyoppståtte magesmerter, kvalme/oppkast eller diare siste 14 dager?

- Har du vært på reise de siste 14 dager i utlandet?

 
Vær vennlig å gi beskjed hvis du oppfyller et av disse kriteriene, så avbestiller vi timen, og neste time må vi avvente med for å se an situasjonen.
Du vil enten få nytt innkallingsbrev eller en telefon med ny time.

VIS HENSYN!